EventFørdeSkape-kveld

Bli kjent med HVLSkape!

tirsdag, 25 august 2020 kl 18:00-19:30

Kunnskap om innovasjon og entreprenørskap er viktig i framtidas arbeidsmarknad!
Delta på haustens første SKAPE kveld! Bli kjend med HVL Skape Teamet i Førde og få meir informasjon om ulike studentrelevante aktivitetar retta mot innovasjonsfeltet.
Agenda:
- HVL Skape
- Faget EN312 - Studentbedrift
- Støtteordning frå Noregs Forskingsråd - StudENT
- Kreativ øving i lag
- Mingling og mat
NB! Fysisk møte med maks 50 deltakarar, så hugs å melde deg på på førehand. Vi tek omsyn til smittevernreglementet.

Event Info

#hvlskape