EventSogndalSkape-kveld

HVL Skape: Skape-kveld i Sogndal

tirsdag, 04 februar 2020 kl 18:00-21:00

Interessert i innovasjon og entreprenørskap? Bli betre kjend med HVL Skape og våre tilbod. Du kan og bli betre kjend med Idespretten, og korleis du kan bli medlem der. Møt Sjur Hovi frå Playwell -ei bedrift som har fått støtte gjennom Forskingsrådet si Stud-Ent ordning! Vil du prøve deg på rektors utfordring?
Program:
Orientering om HVL Skape. Korleis realisere ein god ide!!
Sjur Hovi frå Playwell - gaming er bra!!
Playwell ønskjer å skape eit betre samfunn for gamere gjennom å bruke gaming som eit positivt verktøy. Vi bruker gaming som eit verktøy for sosial interaksjon, fysisk aktivitet og arbeidsinkludering. Playwell driv samstundes Bergens største e-sportssenter og driftar eit av Norges best e-sportslag.
Idespretten - presentasjon og kreativ konkurranse!
Idéspretten jobbar for å etablere eit miljø for innovasjon og entreprenørskap i Sogndal. Vi rettar oss spesielt mot deg som student, men det er og ope for andre. Vi fortel litt om Idéspretten og vår nye tilhaldsstad, og køyrer ein uformell idékonkurranse!
HVL Skape sine arrangement utover våren - what`s in it for you!
Mingling

Event Info

  • tirsdag, 04 februar 2020
  • 18:00-21:00
  • Meieriet, Fjørevegen 18A, 6856 Sogndal
  • Servering av pizza. Bar open.
  • Maks 40 stk
  • RegistrerSe på facebook

#hvlskape