HVL Skape logo
EventBergenidemesterskap sosialt faglig Presentasjon

Idékonkurranse - Energiomstilling VEST

fredag, 01 til lørdag, 02 november 2019 kl 15:30-20:00

Energiomstilling VEST blir en kunnskapsklynge for omstilling mot et nullutslippssamfunn i Bergen. De fire institusjonene Universitet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Norges Handelshøyskole (NHH) og Norwegian Research Center (NORCE) har gått sammen for å etablere klyngen. Sammen utgjør disse samarbeidspartnere viktige kunnskapssentre og ledende fagmiljø innen temaområder som er sentrale for å få til en omstilling mot et nullutslippssamfunn. I tillegg er Bergen omgitt av industri og næringsaktører som er godt posisjonert til å lede omstillingen.
Studentene i Bergen vil spille en viktig rolle i arbeidet mot en grønnere fremtid og veien mot nullutslippssamfunnet er en problemstilling som krever bidrag fra alle typer fagretninger. I forkant av den offisielle åpningen av klyngen den 23.november har HVL, UiB og NHH i samarbeid med VIS godt sammen om å arrangere et studentarrangement 1.-2.november hvor målsettingen er å få frem ulike idéer til hvordan man kan komme nærmere et nullutslippssamfunn. Arrangementet er tverrfaglig og skal mobilisere studenter fra alle de tre institusjonene.
Gjennom workshopen skal studentene få mulighet til å utvikle idéer gjennom teamarbeid og arbeid med innovasjonsmetodikken Design Thinking. På åpningen 23.november vil gruppene presentere sine løsninger foran deltakere og jury og det vil kåres vinnere av ulike kategorier.
Program
https://drive.google.com/thumbnail?id=1fzFJACdxuzoRfchBeqeUGl7oCc0_0a_d

Event Info

  • 01-02 november 2019
  • 15:30-20:00
  • VIS Innovasjon, Thormøhlens gate 51, 5006 Bergen
  • mat, drikke
  • Maks 50 stk

#hvlskape