HVL Skape logo
EventBergenfaglig

UTSETTES til ny tentativ dato - Kræsjkurs i "Design thinking" for studenter og ansatte

mandag, 24 august 2020 kl 14:00-17:00

Vi inviterer til et halvdagskurs i innovasjonsmetodikken "Design Thinking"!
Judith Johnstad Bragelien (Institutt fra øk.adm.) og Carsten Helgesen (Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag) vil gjøre dere raskt kjent med metodikken og ha en liten workshop med case.
Design Thinking har etter hvert blitt en svært populær metodikk i ulike deler av arbeidslivet og har vist seg som et svært nyttig verktøy for å stimulere til tverrfaglig samarbeid.
Case: Rektors utfordring - Hvordan kan HVLs studenter og ansatte bidra til et mer bærekraftig samfunn?
Arrangementet er gratis og det vil serveres mat.
Vi ber likevel om at dere melder dere på, slik at vi har oversikt over hvor mange som kommer (se påmeldingslenke).
Velkommen!

Event Info

#hvlskape