Marineholmen Makerspace

Hva er Marineholmen Makerspace?

Marineholmen Makerspace er et fullverdig verksted hvor du får du tilgang til verktøyet, maskinene, kursene og kompetansen du trenger for å skape noe selv. Her får du ta del i et kreativt miljø hvor du kan skape, utveksle erfaringer og bygge nettverk med andre skapere.

Gjennom HVL skape sitt makerspacetilbud får du tilgang til 420 kvm med alt du trenger – inkludert blant annet 3D-printere, laserkuttere, CNC-maskin, symaskiner og loddebolt. Vi arrangerer også en rekke kurs, blant annet i bruk av utstyret i Makerspace.

Tilbud for HVL studenter og ansatte

Makerspace kan brukes til individuelle medlemskap for HVLs ansatte og studenter. Det kan også brukes til faglige arrangement i og utenfor undervisning (som hackaton, bootcmaps, workshops, prototypeseminar, foredrag mv.). For å få HVLs medlemspris eller bruke Makerspace kostnadsfritt, må du registerere deg her
Søk om medlemskap

alle studenter og ansatte ved HVL kan bli medlemmer

Få nøkkelkort for fri adgang

Mulighet for opplæring av 3d printer, CNC etc.

Søk om bruk

Bruk makerspace i undervisning

sett opp et arrangement

Mulighet for opplæring av 3d printer, CNC etc.