Faste arrangement

Idékonkurranser

HVL Skape arrangerer hvert år idémesterksap og andre idéworkshops. Målgruppen er studenter ved HVL og andre interesserte studenter. De deltakende studentene får i oppdrag å komme med ideer og forslag til løsninger mot en spesifikk problemstilling eller tematikk. Tema for eventene varierer fra år til år og blir utarbeidet i tett samarbeid med fagmiljø, klynger og/eller andre samarbeidspartnere.

Hva får deltakerne?

  • Innføring i populære innovasjonsmetodikker som Design Thinking og Business Model Canvas
  • Veiledning og oppfølging
  • Deltakerbevis
  • Premiepakke
  • Middag hver dag under arrangementet og en festmiddag på pitchedagen
I tillegg vil studentene gjennom deltakelse få mulighet til å trene på presentasjonsteknikk og tverrfaglig gruppearbeid, samt at de får mulighet til å bygge nettverk.

Tidligere arrangement

2019-2: Proptech innovation
Skap løsninger for bærekraftige bygninger og fremtidens by
2019-1: e-helsepitch Førde
Hvordan kan ny digital teknologi gi KOLS-pasienter økt mestring i hverdagen?
2018: EdTech
Skap løsninger for livslang læring
2017: Helse
Skap løsninger for fremtidens Haukeland sykehus
2016-2: Miljø og Energi
Skap løsninger for fremtidens miljø og energi
2016-1: Helse og omsorg
Skap løsninger for fremtidens helse og omsorg
2015: Bolig
Skap løsninger for fremtidens bolig

SKAPE-kvelder

Dette er miniseminarer hvor vi trekker frem spesifikke bransjer og næringer og ser på hvilke innovasjonsaktiviteter som finnes her. Vi inviterer inn ulike bedrifter og aktører i regionen, både offentlige og private, til å fortelle om sine aktiviteter.

Studentutfordringen

Hva er Studentutfordringen?

Studentutfordringen er en lavterskel idékonkurranse hvor alle studenter ved HVL oppfordres til å jobbe med «ekte» problemstillinger og utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål. Utfordringene vil ha ulik faglig karakter og hentes inn fra regionale offentlige og private aktører. Gjennom Studentutfordringen ønsker HVL Skape å utvikle økt interesse for tverrfaglig samarbeid, kreativitet og innovasjon hvor alle studenter kan bidra.

Hvordan deltar man?

Studentutfordringen er en nettbasert konkurranse for hele HVL. En video av utfordringen blir lansert på monitorer rundt omkring på de ulike campusene. Studenter deltar i konkurransen ved å sende inn løsningsforslag via hvlskape.no.

Hva får man ved å delta?

Problemstiller vil være med i avgjørelsen av beste idé. Vinneren eller vinnergruppen får anerkjennelse i form av en premie og deltakerbevis. Studentutfordringen vil avholdes flere ganger i året. Første utfordring ut er Rektors utfordring.