Finansiering

Som student med en forretningsidé har du mulighet til å søke om midler fra Framostipendet gjennom HVL SKAPE. I tillegg mobiliserer vi til Norges Forsknigsråds stipendordning for studentgrundere STUD-ENT.

Stud-ENT

Søk om 1 million kroner til din studentbedrift fra forskningsrådets Stud-ENT ordning.

Stud-ENT» er Norges Forskningsråds stipendordning for å fremme studententreprenørskap og motivere studenter til å bli gründere. Mohnsenteret bistår og veileder Stud-ENT-kandidater gjennom søknadsprosessen. Vi hjelper deg også med å finne et passende fagmiljø og en faglig mentor. Målgruppen for Stud-ENT-stipendene er masterstudenter i siste studiefase og nyutdannede med mastergrad som har en idé med forretningspotensiale som bygger på ny kunnskap. Hvert enkelt studentprosjekt kan få finansiering i inntil 12 måneder og opptil 1 million kroner per prosjekt. Studentene har selv ansvaret for utforming av søknaden, men en forutsetning for prosjektene er at det etableres et prosjektteam med ansvarlig prosjektleder og at prosjektet er forankret i et FoU-miljø. Stipendmidlene kan gå til lønnskostnader, innkjøp av tjenester, forskning, teknisk og administrativ bistand, materiell, mm.

Ønsker du også søke Stud-ENT?

Vi hjelper med søknadsprosessen og arrangerer info-møter for folk som er interessert i å søke Stud-ENT.

Tidligere million-tildelinger

HVL Skape har tidligere vært involert i flertallet vellykkede Stud-ENT-søknader hvor studentgruppene fikk tildelt 1 million kroner hver.
Cocreate Carrers

Cocreate Careers vet det eksisterer et potensial for å øke studenters muligheter til å opparbeide seg relevant erfaringsgrunnlag gjennom studiene med bruk av digitale tjenester

Les mer
Adfectus

Verktøyet vårt gir barn muligheten til å skape sin egen historie knyttet til sykehusoppholdet.

Les mer
Medretur

Rundt 600 tonn ubrukte og utløpte medisiner kastes årlig i Norge. Halvparten av disse blir kastet hjemme i norske husholdninger og genererer betydelig miljøforurensning.

Les mer
Svemko

Mats Kleppe har nyleg fått 1 million kroner frå Forskningsrådet for å vidareutvikle eit produkt han har utvikla som student ved HVL.

Les mer
Altreal

Svipp•in er en applikasjon utviklet av AltReal AS, hvor formålet er å øke oppmøte på ulike lokasjoner. Svipp•in motiverer mennesker til å møte opp på «rett sted til rett tid» for å generere poeng som senere kan veksles inn mot reelle goder.

Les mer
Playwell

HVL-studentane Constandino Leiva og Sjur Hovi har fått ein million kroner frå Norges forskningsråd til å realisere studentbedrifta PlayWell. Forretningsideen deira er å bruke dataspel til å styrke samhald og integrering blant ungdom.

Les mer
DramaX

Kompani DramaX; Teater-i-undervisning (TIU) AS, vant Forskningsrådets STUD-ENT stipend i 2017. Deres forretningsidé var et eget pedagogisk opplegg rettet mot barn i barnehagealder og på barneskoler hvor de nyttiggjør såkalte TIU-metoder. Her tar de opp dagsaktuelle og mellommenneskelige temaer som illustreres gjennom en interaktiv og inkluderende teaterform. Teamet bak Kompani DramaX er Marte Rosenvinge (daglig leder), Trine Ask og Ingelin Mjåseth Hilland. Alle er utdannet barnehagelærere.

Les mer
Amiroh

Amiroh bestående av Tomas Roaldsnes, Eirik Sverd og Maria Sygård Steen mottok STUD-ENT stipendet våren 2017. Deres forretningsidé gikk ut på å utvikle og produsere et smart sminkespeil med innebygd smart lysstyring og mulighet til å være på sosiale medier samtidig som du sminket deg.

Les mer
Better Player

Mikkel Frodahl er akkurat uteksaminert frå Høgskulen i Sogn og Fjordane og lagde dataprogrammet «Better Player», som ein del av masteroppgåva si i idrettsvitskap.

Les mer