Nyhetssak

150 000 kroner til HVL-studenter fra Innovasjon Norge

tirsdag, 19. januar 2021
newsimage-f3db0960-ace5-581c-ae40-b1429194e52e
Barnehagelærerstudentene Maren Træet og Veronika Gjermo er tildelt 150 000 kroner fra Innovasjon Norge for å utvikle en app som skal bedre kommunikasjonen mellom barnehager og flerkulturelle foreldre. Målet er å styrke relasjonen mellom ansatte i barnehagene og flerkulturelle foreldre.
Idéen ble først fanget opp og belønnet gjennom høgskolens egen entreprenørskapssatsing HVL Skape og konkurransen «Rektors utfordring» våren 2020. Rektor utfordret studentene til å komme med forslag til idèer for et mer bærekraftig samfunn, og barnehagelærerstudentene Maren Træet og Veronika Gjermo vant konkurransen, blant 100 andre konkurrerende bidrag.
Språkbarriere mellom barnehageansatte og flerkulturelle foreldre
Motivasjonen til studentene kom fra utfordringene de opplevde etter flere års erfaring fra den flerkulturelle barnehagen. Bacheloroppgaven ga dem mulighet til å forske på området og resulterte i en bekreftelse på at dette er en utfordring som flere i deres profesjon kjenner til.
- Forskningsresultatene våre gav oss motivasjon til å jobbe med en løsning fordi vi ønsker å hjelpe flere i samme situasjon som oss, forteller Maren og Veronika.
Barnehagelærerstudentene skal nå utvikle en applikasjon for å bedre kommunikasjonen mellom barnehager og hjem med flerkulturell bakgrunn. Ideen tar sikte på å løse en stor utfordring i dagens flerkulturelle barnehager; språkbarrieren mellom barnehageansatte og foreldre. Med en slik applikasjon håper Maren og Veronika å styrke relasjonen mellom ansatte og foreldre.
Den uformelle dialogen i hente- og bringesituasjon viktig
I rammeplanen og faglitteraturen i barnehageutdanningen vektlegges viktigheten av den daglige, uformelle dialogen som finner sted ved hente- og bringesituasjoner i barnehagen. Faglitteraturen skriver derimot lite om hvordan man får til denne dialogen når man ikke har felles språk.
Gjennom sin bacheloroppgave fant Maren og Veronika ut at mange barnehagelærere opplever daglige samtaler med foreldre hvor de har utfordringer med å formidle hva barnet har gjort i dag og hva som trengs til den neste dagen.
- Rammeplanen gjør barnehager ansvarlige for å sørge for like god kvalitet av samarbeid med alle foresatte, og foresatte er en stadig mer mangfoldig gruppe. Et digitalt verktøy løser kommunikasjonsproblemet i dagens barnehager, sier førsteamanuensis Alicja Renata Sadownik, ved Høgskulen på Vestlandet.
Studenter viktige endringsagenter
Høgskulen på Vestlandets entreprenørskapssatsing HVL Skape har som mål at alle studenter skal tilegne seg kunnskap og entreprenørielle ferdigheter de kan benytte når de går ut i arbeidslivet, enten det er i skole og barnehage, helsevesen eller næringsliv. Konkurransen «Rektors utfordring» er et virkemiddel i dette arbeidet.
Rektor Gunnar Yttri gratulerer barnehagelærerstudentene som nå har fått midler fra Innovasjon Norge:
- Entreprenørskapssatsingen ved høgskulen er viktig for å sikre at alle våre studenter tar med seg entreprenørskapstenkningen i yrket de skal ut i, som her i barnehagene. Dette lover godt for arbeidsplassene på Vestlandet og kandidatene våre som tar med seg innovative tanker og løsninger ut i arbeidslivet.
Et ustabilt arbeidsmarked krever at ansatte deltar med nye idèer
- Våre studenter vil møte et arbeidsmarked preget av mer ustabilitet, hvor kravet til kvalitet, effektivitet og konkurranseevne blir stadig viktigere i alle sektorer. Dette krever en evne til å “tenke utenfor boksen”, se muligheter, gjøre endringer i eksisterende produkter, tjenester og forretningsmodeller, eller utvikle helt nye. Gjennom HVL Skape ønsker vi å fostre denne kreativiteten og skaperviljen gjennom aktiviteter og tilbud rettet mot våre profesjonsstudier, sier Marit Eggen, HVL Skape ansvarlig ved Campus Bergen
- Rektors utfordring ga oss masse motivasjon, tro på prosjektet og bekreftet behovet for en slik idé. Det har også gitt oss muligheten til å vise andre at selv folk fra barnehagen kan utvikle innovasjon, du trenger ikke være ingeniør, forteller Maren og Veronika.

Forfatter: Frida Olsen Engedahl | dato: tirsdag, 19. januar 2021

#hvlskape