Nyhetssak

Bergen Entrepreneurship Academy

mandag, 9. november 2020
newsimage-01c8d450-0276-5882-a35c-ac80a3a62b9e
Bergen Entreprenurship Academy (BEA) er en felles satsning mellom de tre store utdanningsinstitusjonene på Vestlandet; HVL, UiB og NHH om å skape et felles tilbud innen utdanning og aktiviteter innen innovasjon og entreprenørskap for studenter. På sikt er målet at BEA skal være plattformen som muliggjør at studenter kan velge blant og ta innovasjon og entreprenørskapsfag på alle tre institusjoner uavhengig av hvilken institusjon de selv hører til. BEA er et viktig initiativ i arbeidet for å skape studenter med entreprenørielle ferdigheter og tankesett og for å bygge opp et miljø for eksperimentell og interdisiplinær læring.
27.oktober var det duket for en «soft launch» av BEA-initiativet med direktesendt strømming – denne kan ses i sin helhet ved å følge lenken. På åpningen kom blant andre forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen, samt rektorene ved de tre samarbeidsinstitusjonene Berit Rokne (HVL), Dag Rune Olsen (UiB) og Øystein Thøgersen (NHH).
"Gjennom Bergen Entrepreneurship Academy vil vi synliggjøre tilbudet som allerede finnes innen innovasjon og entreprenørskap for de rundt 40 000 studentene ved HVL, NHH og UiB" - prorektor for innovasjon ved HVL, Gro Anita Flaten
Coverbilde: Andrea Magugliani
les mer her

Forfatter: Marit Eggen | dato: mandag, 9. november 2020

#hvlskape