Nyhetssak

Gunn-Berit Neergård: sykepleier og intraprenør

onsdag, 2. september 2020
newsimage-bffe4712-5121-51e2-803f-4b9cd8c0da70
1. september fikk HVL Skape teamet besøk av Gunn-Berit Neergård på sitt teammøte. Gunn-Berit er utdannet sykepleier, men har en mastergrad i entreprenørskap fra NTNUs Entreprenørskole. Hun jobber for tiden med en doktorgrad hvor hun forsker på entreprenørskapsutdanning for sykepleiere.
Gunn-Berit sin interesse for innovasjon og entreprenørskap stammer fra da hun selv jobbet som sykepleier og oppdaget ulike problemområder hun ønsket å gjøre noe med. Slik entreprenøriell aktivitet kalles intraprenørskap og finner sted innenfor etablerte bedrifter, organisasjoner og fagfelt. En av utfordringene knyttet til dette er å engasjere menneskene, spesielt når man er knyttet til en profesjon. Det kan være vanskelig for sykepleiere, lærere eller andre faggrupper å forstå hvordan innovasjon og entreprenørskap er relevant kunnskap å ha med seg i hverdagen. Men som Gunn-Berit selv sa «Det er helsepersonellet som er hovedpersonene i helsevesenet, for det er de som er på sykehusene dag og natt i 20-30-40 år. Det er de som år etter år ser og opplever problemene, og det er vanskelig for andre å sette seg inn i utfordringene en sykepleier har».
Vi takker for inspirerende innlegg og tips, som vi vil ta med oss videre i vårt arbeid i HVL Skape!
les mer her

Forfatter: Frida Olsen Engedahl | dato: onsdag, 2. september 2020

#hvlskape