Nyhetssak

HVL Skape-kveld: Gründerhistorier

tirsdag, 3. november 2020
newsimage-1a6b7a9e-93d2-5f9f-9bf5-397790ec1457
Tirsdag 3.november ble HVL studenter invitert til pizza og HVL Skape-kveld med tema Grunderhistorier. Gründerne som delte av sine erfaringer var Mats Kleppe fra Svemko og Sjur Hovi fra Playwell. Mats og Sjur har begge studert Innovasjon og ledelse ved HVL og vant begge 1 million kroner gjennom Forskningrsrådets STUD-ENT stipend. De delte av sine erfaringer med det å starte og drive egen bedrift og hvilke utfordringer og muligheter dette har gitt dem. Sentrale nøkkelord for begge grunderne var evnen til å se muligheter og evne til omstilling. I tillegg ble viktigheten av å kunne bygge og ivareta nettverk fremhevet som svært viktig.
Interesserte og engasjerte studenter var samlet ved campus Haugesund, Førde og Bergen, med digital overføring fra Bergen. Vi ser frem til flere slike arrangement!
Les mer om Playwell og Svemko
https://www.playwell.no/
https://www.svemko.no/

Forfatter: Marit Eggen | dato: tirsdag, 3. november 2020

#hvlskape