Nyhetssak

HVL Skape, linjeforeninger og studentorganisasjoner

mandag, 7. desember 2020
newsimage-107beaab-cd59-566d-af63-1f87b8a75b1a
Mye av arbeidet HVL Skape gjør er å veilede studenter som har egne forretningsideer, men vi har også god kunnskap om teknikker for beslutningsprosesser og idémyldring som linjeforeninger og studentorganisasjoner på HVL kan dra nytte av. Det er nettopp dette de tillitsvalgte studentene på campus Førde gjorde tidligere i høst. De jobber for tiden med utfordringer knyttet til å engasjere studentene, samt å tilrettelegge for en trygg og hyggelig fadderuke i januar. De spurte HVL Skape-teamet om hjelp, og vi stilte selvfølgelig opp! Gro og Øyvind la til rette for en Lightning Decision Jam, hvor de tillitsvalgte studentene på tvers av fag og organisasjoner kunne jobbe sammen for å løse utfordringene de står overfor.
Vi spurte to av de tillitsvalgte studentene, Andreas Øsleby (nestleder i LIF) og Astrid Kippersund (nestleder i SIF) om hvorfor det er viktig å samarbeide på tvers av studentorganisasjonene. «Studentmassen i Førde er ikke den største, studentaktiviteten er preget av krevende studier og noe manglende fritidstilbud. Ved å samle de ulike organisasjonene får vi flere stemmer og kreative ideer inn i felleskapet, og studentene kan lufte forslag de kanskje ikke har mulighet til å gjennomføre i egen organisasjon» sier Øsleby. Kippersund er enig i det Øsleby sier, og trekker også frem at det å knytte nettverk til de andre studentorganisasjonene gir en tredobling av engasjerte hjerner som alle ønsker det beste for studentene i Førde.
LIF og SIF valgte å ta i bruk tilbudet fra HVL Skape til å fasilitere denne samlingen fordi de anså det nødvendig med et eksternt oversyn over prosessen, for å unngå eventuell særbehandling av egen organisasjon og sørge for at alle de tillitsvalgte stilte på lik linje når de skulle løse utfordringene. Kippersund legger også til at HVL Skape har vært et friskt pust som har vært avgjørende for nytenkning dette semesteret, og at Gro og Øyvind har bidratt med «positive vibber» og motivasjon til å ta fatt på utfordringene.
Vi i HVL Skape setter veldig stor pris på disse fine ordene og vi gleder oss til å samarbeide med linjeforeningene og studentorganisasjonene i 2021 også. Ønsker din linjeforening eller studentorganisasjon bidrag fra HVL Skape er det bare å ta kontakt!

Forfatter: Frida Olsen Engedahl | dato: mandag, 7. desember 2020

#hvlskape