Nyhetssak

Stort engasjement for bærekraftsløsninger fra HVL

fredag, 12. juni 2020
newsimage-d7ad9ae3-6ff1-5712-b70e-b0aa8eb0afd3
100 forslag til bærekraftsløsninger fra studentene
Takk til alle studenter som har fulgt «Rektors utfordring» og sendt inn bidrag til HVL Skape. Selv om det har vært en spesiell vår for oss alle, i lys av koronapandemien, har det kommet inn om lag 100 bidrag som ønsker å løse bærekraftsutfordringer.
Det gleder meg virkelig å se at utfordringen har engasjert HVL-studentene fra Haugesund i sør til Førde i nord. Bidragene som har kommet inn er fra alle fakultet og alle studiesteder.
Bredden i ideer som har kommet inn er viktig for HVL. Vi utdanner til profesjoner hvor det er behov for innovative løsninger. Dette gjenspeiles godt i det som har kommet inn til denne konkurransen.
Smartere transportløsninger, bærekraftig mat og gjenbruk av bøker
Mange har tatt sikte på å løse miljømessige problemer. Flere har tatt til orde for mer gjenbruk av pensumbøker, satsing på sunnere og mer bærekraftig mat og å bruke studenter som bærekraftspiloter. Også innføring av smartere transportløsninger til og fra campusene våre er bidrag som har kommet inn. Andre har tatt sikte på å løse sosiale utfordringer i skoler og barnehager, eller økt bruk av VR-teknologi i pasientbehandling i helsesektoren.
Samlet sett viser løsningsforslagene en bred tilnærming til bærekraft hvor det innovative ligger i å løse miljø -, sosiale - og helseutfordringer. En slik bred tilnærming til bærekraft er helt essensiell om bærekraftsproblemene verden står overfor skal kunne løses.
Ofte starter en idè lokalt
Bidragene som har kommet inn viser at studentene våre ser at løsningen på de store globale samfunnsproblemene, ofte begynner i tette samarbeid regionalt om konkrete prosjekter. Enten det er innen industri og næringsliv, helsevesen, barnehager eller i skoler. Vi håper at flere vil jobbe videre med idèene dere kom med gjennom HVL Skape.
Tusen takk for alt engasjement og innsatsen til dere alle. Dere har virkelig overgått mine forventninger med deres kreativitet og ønsker om å ta tak i problemene knyttet til bærekraft. Gratulerer spesielt til vinnerne:
Førsteplass: Maren Træet og Veronika Gjermo fra FLKI i Bergen.
Idè: En applikasjon for bedre kommunikasjon mellom barnehage og hjem for innvandrerfamilier.
Premie: 10 000 kroner.
Delt andreplass: Anh Tuyet Celina Vu og Christoffer Svellingen Følling, begge fra FIN i Bergen, foreslo samme idè.
Idè: Å bruke gamification for å gi bærekraftsutfordringer for studenter og ansatte for å fremme miljøvennlige valg på campus.
Premie: 5000 kroner til hver.
Tredjeplass: Ingvil Storås fra FØS i Sogndal.
Idè: Kjøpe en oljeplattform og omdanne den til et bærekraftssenter og forskningsstasjon for det grønne skiftet.
Premie: 2500 kroner.
Fjerdeplass: Marius Irgens fra FIN i Bergen.
Idè: System som belønner studenter for å lage korte og gjenbrukbare videforelesninger.
Premie: 2500 kroner.
Juryen bestod av Gro Anita Fonnes Flaten (prorektor for forskning), Øyvind M. Berge (viseleder Mohnsenteret og ansvarlig HVL Skape), Svein Gunnar Sjøtun (inkubatorleder Fabrikken, HVL Skape) og Jonas Hagesæther Røthe (student).

Forfatter: - | dato: fredag, 12. juni 2020

#hvlskape