Nyhetssak

Studentbedriften Playwell får millionstøtte gjennom Stud-ENT

fredag, 6. april 2018
newsimage-486396cf-c5bf-5982-b6a6-a44b6004115d
Vi gratulerer Constandino Leiva og Sjur Hovi med 1 million kroner fra Norges forskningsråd til å realisere studentbedriften PlayWell. Vi gleder oss til dere flytter inn i Fabrikken - studentinkubator, og ser frem til et fortsatt tett samarbeid!
Gratulerer til veileder Inger Beate Pettersen og til involverte mentorer på Høgskulen på Vestlandet HVL: Bodil Ravneberg (institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag), Andrea Eikset (matematikkseksjonen, institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag) og Marit Eggen (Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling), og til mentor Steffen Boga fra Bergen Teknologioverføring - BTO. Gratulerer også til andre involerte fra HVL i søknadsarbeidet (Svein Gunnar Sjøtun, Kaya Haugland Færøvik og Øyvind Berge), og til Øystein Høvig som har fulgt prosjekt over flere år.
Leiva og Hovi har utviklet prosjektet sitt både i og utenfor klasserommet. De har jobbet med ideen sin i praksiskurs og masteroppgave i masterprogram i innovasjon og ledelse. Vi håper at mange av våre studenter blir inspirert til å jobbe med egen idé både i og utenfor klasserommet, og gjerne på våre masterprogram i innovasjon og entreprenørskap eller innovasjon og ledelse. Mohnsenteret står klar til å hjelpe studenter fra alle våre program og ulike studiesteder frem mot neste runde i Stud-ENT.

Forfatter: Marit Eggen | dato: fredag, 6. april 2018

#hvlskape