Nyhetssak

Velkommen til ny medarbeider i HVL Skape-teamet: Hilde Albertine Gjertsen

tirsdag, 28. januar 2020
newsimage-6d5b25cd-8f0a-5fb2-afeb-68a7f99e2a10
Hilde Albertine Gjertsen ble ansatt som prosjektkoordinator for etter- og videreutdanning juni 2019, og jobber på fakultet for økonomi, samfunnsvitenskap og maritim på campus Haugesund. Hilde har variert erfaring fra privat og offentlig næringsliv og har blant annet jobbet med rekruttering, karriereutvikling og omstilling.
Hun er utdannet jobbspesialist og har de siste årene jobbet med å kartlegge bedrifters behov for kompetanse og omstilling og koble opp mot jobbsøkers ressurser og muligheter. Hilde har sett viktigheten av å knytte næringsliv sammen med folk som er på full fart på vei inn i arbeidslivet og som er i et utdanningsløp. Det er nyttig for begge parter for utveksling av informasjon, motivasjon og inspirasjon som kan lede til prosjekter og spennende karrierevalg for studentene i fremtiden.
Hilde er særlig opptatt av et inkluderende arbeidsliv og at HVL har studier med arbeidslivsrelevans som speiler regionens kompetansebehov.
Vi ønsker Hilde velkommen på HVL Skape-laget!

Forfatter: Svein Sjøtun | dato: tirsdag, 28. januar 2020

#hvlskape