Om HVL Skape

Høgskulen på Vestlandets innovasjons- og entreprenørskapsatsning

HVL Skape er Høgskulen på Vestlandet sitt studenttilbud innenfor innovasjon og entreprenørskap som strekker seg utover det som skjer i fag og emner. Som HVL-student kan du gjennom HVL Skape få hjelpe til å videreutvikle ideene og prosjektene dine, delta på arrangement og få finansiering. Selv om aktivitetene innenfor HVL Skape er tilbud som er «utenfor klasserommet», er vi opptatt av å være godt koordinert med utdanningen til studentene våre. Dette mener vi gir bedre ideer, større sjanse for å lykkes, og sikrer at studentene våre får en formalkompetanse i bunn. Mange av studentene jobber videre med prosjektene fra et fag eller en oppgave gjennom HVL Skape.

HVL Skape er ikke bare et tilbud til studentene våre som ønsker å starte egen bedrift. De fleste av våre studenter utdanner seg til en profesjon, og skal inn i ordinært arbeidsliv i offentlig eller privat sektor etter endte studier. Vi ønsker likevel å gi alle studentene våre entreprenørielle ferdigheter og erfaring med innovasjonsmetodikk, og slik bidra til at våre studenter blir endringsagenter både i helsevesenet, i skole og barnehage, eller i næringslivet.

HVL Skape har som mål å fremme og aktivt jobbe med «ansvarlig innovasjon». Med dette mener vi all innovasjon som tar sikte på å løse samfunnsutfordringer knyttet til klima, helse og sosial ulikhet. Innovasjon handler heller ikke bare om nye produkter og produksjonsprosesser, men også nye tjenester, organisasjonsformer eller forretningsmodeller. Dette kan eksempelvis omhandle nye måter å tilrettelegge for læring i skolen eller for samhandling mellom kommunale ansatte og brukere. I så måte er også HVL Skape opptatt av å tilrettelegge for innovasjon i offentlig sektor i tillegg til i privat sektor.

HVL Skape er et tilbud for alle studieretninger og på alle campus. Ta gjerne kontakt for å finne ut mer.

Campus


HVL Skape er tilstede på alle campus, og har et variert utvalg av infrastuktur, tjenester og arrangement for studenter. Klikk på ditt campus for å lese mer.

Vil du vite mer om oss?

Send oss en melding sentralt så tar vi kontakt så snart vi har anledning.

Kontakt oss

Marit Eggen
Marit Eggen
Skape-ansvarlig campus Bergen

Hilde Albertine Gjertsen
Hilde Albertine Gjertsen
Skape-ansvarlig campus Haugesund

Bosse Litsheim
Bosse Litsheim
Team Sogndal

Gro Rukan
Gro Rukan
Studentinkubatorkontakt Førde

Øystein Stavø Høvig
Øystein Stavø Høvig
Prosjektansvarlig