HVL skal bli Vestlandets nye universitet: Kva for slags rolle skal studentane spele?

Høgskulen på Vestlandet har over 180 års erfaring med å utdanne kandidatar som samfunnet treng, både i regionen og i resten av landet. Vi skal bli eit universitet som legg vekt på det praksisnære og på anvendt forsking. Vi skal tilby livslang læring, og finne nye løysingar på utfordringar i velferdssamfunnet og i næringslivet. Det at vi blir universitet vil forsterke Vestlandet som region, ved at vi utdannar endå meir kompetente studentar, og ved at vi driv enno meir forsking tett på samfunns- og arbeidslivet.

For å nå dette målet må vi ha sterke fagmiljø med samansett kompetanseprofil. Vi må skape god samanheng mellom utdanning, forsking og arbeidsliv, vi må samarbeide meir internasjonalt og vi må styrke alle dei fem campusane.

Nå ønskjer vi studentanes eigne idear om korleis HVL som universitet skal sjå ut og korleis deira rolle skal være i den nye organisasjonen.

Temaet er breitt og alle idear ønskes velkomen. Under er ein ufullstendig liste over nokon aktuelle tema ideen kan ta utgangspunkt i.

  • Studentdemokrati
  • Korleis kan studentane kome tettare på fagmiljøa?
  • Korleis skal universitet sikre gode praksisplassar og korleis kan studentane bidra?
  • Korleis bør universitet legge til rette for eit betre og breiare tilbod av studentorganisasjonar og studentaktivitetar?
  • Saknar du betre oppfølging av ditt faglege arbeid? Korleis kan ein få til dette?
  • Korleis kan studentane bidra til at universitet har utdanningsprogram som svarer på næringens nåverande og framtidige behov, og at den utdannar kandidatur som er attraktive for arbeidslivet?
  • Korleis bør universitet profilere seg og korleis kan studentane bidra inn i dette?

Konkurransen gjeld frå 7.oktober til 31.desember. Alle idear sendes inn til HVL Skape her: https://hvlskape.no/ - trykk på knappen «Send inn idé» og merk søknaden med «Rektors utfordring 2021».
Ein jury beståande av medlemmer frå HVL Skape og rektoratet ved Høgskulen på Vestlandet vil vurdere alle innsendte idear og kåre ein vinnar. Vinnaren vil få ein sjekk på kronar 10.000,-.

Skjema for bidrag


Andre i teamet

Idé

Skriv en oppsummering av ideen


Tidligere Rektors Utfordringer

2020: Rektors utfordring – HVL studenter hacker koronakrisen!

Koronakrisen rammer hele verden og med den følger helserelaterte utfordringer, samt store økonomiske og sosiale konsekvenser. Hverdagen vår er forandret, og vi står ovenfor en stor utfordring.
Som enkeltmennesker har vi et ansvar for å beskytte oss selv og felleskapet. Som en av våre fremragende studenter innenfor ingeniørfag, helse- og sosialfag, lærerutdanningene, og økonomifag ved HVL, kan du være med å bidra. Alle kan være med å gjøre en forskjell!

Koronakrisen krever nye tekniske, helserelaterte og organisatoriske løsninger. Ingeniører og helsefagstudenter har kunnskap og potensiale til å utvikle dette, gjerne sammen. Samtidig er det ikke kun fysisk helse som har blitt rammet av krisen, men også vår mentale helse. Her kan studenter for eksempel innen sosionom og vernepleie være med å utvikle løsninger for å bekjempe ensomhet og isolering. Den nye hverdagen har snudd opp ned på undervisningssituasjonen vår. Derfor vil studenter tilknyttet lærerutdanningen kunne være med å utvikle tekniske og pedagogiske metoder innen fjernundervisning.
Kort sagt, alle studentene ved HVL kan bidra - med tekniske, organisatoriske og sosiale løsninger, enten innenfor egne fagfelt eller i samarbeid med andre fagfelt.

Rektors utfordring stimulerer til ideer eller løsninger som kan bidra positivt til miljømessige, økonomiske, sosiale, eller helserelaterte utfordringer i samfunnet. Studenter sender inn sine ideer og er med i konkurransen om å vinne premier. Du trenger ikke ha en ferdig utarbeidet forretningsplan, det er ideen som teller!