HVL Skape logo

Rektors utfordring

HVLs viktigste bidrag til en mer bærekraftig verden er uten tvil å utdanne endringsagenter som vi utstyrer med verktøy til å endre næringslivet og offentlig sektor i en mer bærekraftig retning, og at våre forskere utvikler ny kunnskap og miljøvennlig teknologi.

Samtidig kan vi også selv bli bedre. For oss handler ikke bærekraft bare om at vi skal tilby en utdanning som skal gi fremtidens arbeidstakere verktøy til å imøtekomme bærekraftsutfordringene. Vi skal også være en høgskole hvor bærekraft er styrende for hvordan vi organiserer og drifter institusjonen.

Vi har blitt en stor institusjon med over 16000 studenter og 1600 ansatte. Våre ansatte reiser på internasjonale konferanser og våre studenter drar på utveksling til hele verden. I tillegg er vi med våre fem regionale campus en institusjon med stor geografisk spredning og mange bygninger. Dette gir oss utfordringer med å holde et lavt karbonfotavtrykk og fordrer at vi kan ta i bruk nye og bedre måter å tenke undervisning, kommunikasjon, gjenbruk og samferdsel på.

Vi vet at studentene våre er en ressurs med evne til å tenke nytt, og med et like brennende ønske om å ta ansvar for vår felles fremtid som HVL. Vi ønsker derfor å utfordre dere til å hjelpe oss til å sammen skape en mer bærekraftig høgskole, samt styrke HVLs regionale rolle som pådriver for bærekraft. Rektoratets utfordring for 2020 er følgende:

Hvordan kan HVLs studenter og ansatte bidra til et mer bærekraftig samfunn?

Vi vil at studentene skal få bruke vårsemesteret på å tenke på denne utfordringen. Send inn din idé før 20. mai 2020. Vinnerne presenteres i juni 2020.
  • 1. plass premieres med 10 000 kroner
  • 2.plass med 5000 kroner
  • 3. og 4. plass får 2500 kroner hver

Skjema for bidrag

NB! Studenter kan også svare på utfordringen i form av en kort video, en powerpoint, et kort notat, eller en annen ønskelig form. Send inn ditt bidrag som et vedlegg tilskape@hvl.no (om filen er for stor, last den gjerne opp på en skytjeneste eller annen plattform og del så linken med oss).


Andre i teamet

Idé

Skriv en oppsummering av ideen