Rektors utfordring – HVL studenter hacker koronakrisen!

Koronakrisen rammer hele verden og med den følger helserelaterte utfordringer, samt store økonomiske og sosiale konsekvenser. Hverdagen vår er forandret, og vi står ovenfor en stor utfordring.
Som enkeltmennesker har vi et ansvar for å beskytte oss selv og felleskapet. Som en av våre fremragende studenter innenfor ingeniørfag, helse- og sosialfag, lærerutdanningene, og økonomifag ved HVL, kan du være med å bidra. Alle kan være med å gjøre en forskjell!

Koronakrisen krever nye tekniske, helserelaterte og organisatoriske løsninger. Ingeniører og helsefagstudenter har kunnskap og potensiale til å utvikle dette, gjerne sammen. Samtidig er det ikke kun fysisk helse som har blitt rammet av krisen, men også vår mentale helse. Her kan studenter for eksempel innen sosionom og vernepleie være med å utvikle løsninger for å bekjempe ensomhet og isolering. Den nye hverdagen har snudd opp ned på undervisningssituasjonen vår. Derfor vil studenter tilknyttet lærerutdanningen kunne være med å utvikle tekniske og pedagogiske metoder innen fjernundervisning.
Kort sagt, alle studentene ved HVL kan bidra - med tekniske, organisatoriske og sosiale løsninger, enten innenfor egne fagfelt eller i samarbeid med andre fagfelt.

Rektors utfordring stimulerer til ideer eller løsninger som kan bidra positivt til miljømessige, økonomiske, sosiale, eller helserelaterte utfordringer i samfunnet. Studenter sender inn sine ideer og er med i konkurransen om å vinne premier. Du trenger ikke ha en ferdig utarbeidet forretningsplan, det er ideen som teller!

Bli med! Du har sjansen til å vinne 10 000 kr. Og enda viktigere, du bidrar til at HVL og medstudenter kan skape lokale løsninger på en verdensomspennende krise! 

Søknadsfristen er 1. desember. Send inn ideen din via hvlskape.no eller til skape@hvl.no.
  • 1. plass premieres med 10 000 kroner
  • 2.plass med 5000 kroner
  • 3. og 4. plass får 2500 kroner hver

Skjema for bidrag

NB! Studenter kan også svare på utfordringen i form av en kort video, en powerpoint, et kort notat, eller en annen ønskelig form. Send inn ditt bidrag som et vedlegg tilskape@hvl.no (om filen er for stor, last den gjerne opp på en skytjeneste eller annen plattform og del så linken med oss).


Andre i teamet

Idé

Skriv en oppsummering av ideen