Tidligere Rektors Utfordringer

2020: Rektors utfordring – HVL studenter hacker koronakrisen!

Koronakrisen rammer hele verden og med den følger helserelaterte utfordringer, samt store økonomiske og sosiale konsekvenser. Hverdagen vår er forandret, og vi står ovenfor en stor utfordring.
Som enkeltmennesker har vi et ansvar for å beskytte oss selv og felleskapet. Som en av våre fremragende studenter innenfor ingeniørfag, helse- og sosialfag, lærerutdanningene, og økonomifag ved HVL, kan du være med å bidra. Alle kan være med å gjøre en forskjell!

Koronakrisen krever nye tekniske, helserelaterte og organisatoriske løsninger. Ingeniører og helsefagstudenter har kunnskap og potensiale til å utvikle dette, gjerne sammen. Samtidig er det ikke kun fysisk helse som har blitt rammet av krisen, men også vår mentale helse. Her kan studenter for eksempel innen sosionom og vernepleie være med å utvikle løsninger for å bekjempe ensomhet og isolering. Den nye hverdagen har snudd opp ned på undervisningssituasjonen vår. Derfor vil studenter tilknyttet lærerutdanningen kunne være med å utvikle tekniske og pedagogiske metoder innen fjernundervisning.
Kort sagt, alle studentene ved HVL kan bidra - med tekniske, organisatoriske og sosiale løsninger, enten innenfor egne fagfelt eller i samarbeid med andre fagfelt.

Rektors utfordring stimulerer til ideer eller løsninger som kan bidra positivt til miljømessige, økonomiske, sosiale, eller helserelaterte utfordringer i samfunnet. Studenter sender inn sine ideer og er med i konkurransen om å vinne premier. Du trenger ikke ha en ferdig utarbeidet forretningsplan, det er ideen som teller!