Bli med på et team

Bli med på et gründerteam

Har du en gründerspire i magen, eller bare interessert i å utvikle nye ideer og forretningskonsept? Her får du oversikt over studenter som har egne ideer og som søker teammedlemmer og kompetanse til å videreutvikle ideene sine.

Hva får du?

  • Erfaring med å utvikle nye ideer
  • Erfaring med bruk av nyttige og populære innovasjonsverktøy ​
  • Økt nettverk

Ledige stillinger

HVL Skape søker utviklere

Navn: Emil Lindfors
Om meg: Jeg doktorerer i havbruksinnovasjon og har utviklet HVLSkape.no
Campus: etli@hvl.no
Linkedin
Hjemmeside

Ide
HVLSkape.no skal være en portal for studententreprenørskap for alle HVL sine campus.
Ser etter
Vi ønsker studenter med kunnskap, eller lyst å lære moderne front- og backend teknologier som feks. React, Typescript, GatsbyJS, NodeJS, GraphQL, Git, microservices, auto-deploy.
Send Epost

Er du kreativ, fokusert på bærekraft og sirkulær økonomi?

Navn: Ole Alexander Bakkevik
Om meg: Tredjeårsstudent økonomi og administrasjon ved campus Haugesund
Campus: 579735@stud.hvl.no
Linkedin

Ide
Ideen/konseptet mitt baseres på bærekraftig retur av legemidler med fokus på sirkulær økonomi samt innføring av preventive tiltak med tanke på forurensing.
Ser etter
Jeg er på utkikk etter teammedlemmer som kan bidra med kunnskap innen farmasi, teknologiutvikling eller design. Av personlige egenskaper er kreativitet det som verdsettes høyest. Fortrinnsvis er det en fordel med om du er student ved campus Haugesund, men ingen absolutt krav.
Send Epost

Søker medgründere til utviklingen av et "minilaboratorium"

Navn: Sara Laassiri Nielsen
Om meg: 2. års bioingeniørstudent på campus Bergen. Bakgrunn som sanitetssoldat i Luftforsvaret. Laboratorieerfaring fra sykehus.
Campus: 587569@stud.hvl.no
Linkedin
Hjemmeside

Ide
Idéen min baserer seg på å skape et lettere tilgjengelig laboratorium (poliklinikk), hvor pasientene selv kan bestemme hvilke prøver de ønsker å ta - uten å måtte være i kontakt med lege først. Dette for å gi folk bedre innsikt i egen helse, men også for å lette på de lange ventetidene hos fastlegen for ikke-hastende tilfeller. Jeg har også en teori om at folk vil bli mer obs på og flinkere til å sjekke egen helse hvis terskelen for å ta (blod)prøver blir lavere, mer tilgjengelig og ikke alt for kostbar. Dette gjør det enklere for hver enkelt person å følge med på egen helse og tilstand jevnligere og oftere. Her kan mangler og sykdommer observeres og kartlegges på et tidligere stadium, og en kan dermed også forhindre videre utvikling. En slik "minilab" er høyaktuell nå under bekjempelsen av pandemien da betennelser og infeksjoner vises på blodprøver, selv hos personer uten symptomer. Dette er da med i å hindre videre smitte av både bakterie- og virusinfeksjoner.
Ser etter
Jeg ser etter nysgjerrige, kreative og kompetente folk til teamet mitt som kan bidra til å videreutvikle denne idéen. I oppstartsfasen har jeg behov for folk som kan hjelpe å sette opp en presentabel nettside og drive markedsføring, slik at idéen kan testes ut ift. markedet, før en eventuelt går videre med idéen. På lenger sikt vil jeg ha behov for folk som kan hjelpe til med teknologiutvikling, økonomi og mer. Ikke nøl med å ta kontakt om du skulle lure på noe eller om noe skulle være uklart! :)
Send Epost