Tjenester

HVL Skape tilbyr tjenester til studentene på alle HVL sine campus

Veiledning

Har du en idé du ønsker å utvikle? HVL Skape tilbyr veiledningstjenester for studenter som er i tidlig fase i idéutviklingsprosessen. Vår samlede kompetanse og erfaring med innovasjonsprosesser og oppstartsvirksomheter vil gi deg et godt grunnlag for å arbeide videre med din idé. I tillegg sitter vi på et bredt nettverk innen en rekke bransjer og næringer og som vi kan koble på hvor det er relevant.

Infrastruktur

Fabrikken studentinkubator

Fabrikken: Studentinkubator Fabrikken er Høgskulen på Vestlandet (HVL) sin studentinkubator ved Campus Bergen. Fabrikken er en gratis kontorplass og arbeidslokale for studentgrundere ved HVL. Lokalet blir også benyttet som en møte- og inspirasjonsplass for både studenter og ansatte hvor det arrangeres diverse kurs, arrangementer og seminar

Finansiering

Som student med en forretningsidé har du mulighet til å søke om midler fra Framostipendet og BKK-bidraget gjennom HVL Skape. I tillegg mobiliserer vi til Norges Forskningsråds stipendordning for studentgründere STUD-ENT.

Gå til Finansiering