HVL Skape logo

Har du en god idé?

HVL Skape er Høgskulen på Vestlandet sitt studenttilbud innenfor innovasjon og entreprenørskap. Vi tilbyr veiledning, kurs, workshops, med mer innen temaene innovasjon og entreprenørskap
Samspill

Vi utvikler ny kunnskap i dialog med omverdenen og hverandre.

Bærekraft

Vi skal være en drivkraft for bærekraftig utvikling.

Nyskaping

Vi skal utruste studentene med kompetanse som gjør dem kreative, løsningsorienterte og nyskapende.

Finansiering

HVL Skape tilbyr finansiell støtte til studenter som ønsker å arbeide med egne forretningsideer. I tillegg mobiliserer vi til, bistår i og administrerer søknader til Forskningsrådets Stud-ENT-ordning.

Les mer om støtteordningene her