Har du en god idé?

HVL Skape er Høgskulen på Vestlandet sitt studenttilbud innenfor innovasjon og entreprenørskap. Vi tilbyr veiledning, kurs, workshops, med mer innen temaene innovasjon og entreprenørskap
Samspill

Vi utvikler ny kunnskap i dialog med omverdenen og hverandre.

Bærekraft

Vi skal være en drivkraft for bærekraftig utvikling.

Nyskaping

Vi skal utruste studentene med kompetanse som gjør dem kreative, løsningsorienterte og nyskapende.

Arrangement

HVL Skape arrangerer events for studenter på alle av HVL sine campus.

Kommende arrangement


15

september

StreamesPresentasjon
OPPkvikker med HVL
16

september

BergenInnovasjon i helsesektoren
TekPrat - Den virtuelle helsesektoren
Bikuben, Jonas Lies vei 69
17

september

Haugesundfaglig
Å skape sin egen fremtid?
Campus Haugesund

Finansiering

HVL Skape tilbyr finansiell støtte til studenter som ønsker å arbeide med egne forretningsideer. I tillegg mobiliserer vi til, bistår i og administrerer søknader til Forskningsrådets Stud-ENT-ordning.

Les mer om støtteordningene her