Arrangement

Les om kommende arrangement ved HVL Skape
21-16

desember

Bergen, Sogndal, Førde, Stord, Haugesundsosialt

21-16 desember 2021

08:00-08:00

Tidligere arrangement

2019-2: Proptech innovation
Skap løsninger for bærekraftige bygninger og fremtidens by
2019-1: e-helsepitch Førde
Hvordan kan ny digital teknologi gi KOLS-pasienter økt mestring i hverdagen?
2018: EdTech
Skap løsninger for livslang læring
2017: Helse
Skap løsninger for fremtidens Haukeland sykehus
2016-2: Miljø og Energi
Skap løsninger for fremtidens miljø og energi
2016-1: Helse og omsorg
Skap løsninger for fremtidens helse og omsorg
2015: Bolig
Skap løsninger for fremtidens bolig

Studentutfordringen

Hva er Studentutfordringen?

Studentutfordringen er en lavterskel idékonkurranse hvor alle studenter ved HVL oppfordres til å jobbe med «ekte» problemstillinger og utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål. Utfordringene vil ha ulik faglig karakter og hentes inn fra regionale offentlige og private aktører. Gjennom Studentutfordringen ønsker HVL Skape å utvikle økt interesse for tverrfaglig samarbeid, kreativitet og innovasjon hvor alle studenter kan bidra.

Hvordan deltar man?

Studentutfordringen er en nettbasert konkurranse for hele HVL. En video av utfordringen blir lansert på monitorer rundt omkring på de ulike campusene. Studenter deltar i konkurransen ved å sende inn løsningsforslag via hvlskape.no.

Hva får man ved å delta?

Problemstiller vil være med i avgjørelsen av beste idé. Vinneren eller vinnergruppen får anerkjennelse i form av en premie og deltakerbevis. Studentutfordringen vil avholdes flere ganger i året. Første utfordring ut er Rektors utfordring.